VUORIHEMPPO
 Twite
 Linaria flavirostris
Maakaatopaikka, Kajaani, 28.4. 2017.
 VUORIHEMPPO
 Twite
 Linaria flavirostris
Maakaatopaikka, Kajaani, 28.4. 2017.

Aineiston luvaton käyttö kielletty. / Use of material without permission forbidden.
www.somerikko.net © Jarmo Moilanen 2018