MERIKOTKA
 White-tailed sea eagle
 Haliaeetus albicilla
Vanha merikotka.
Ytre Barstrand, Norja, 26.8. 2015. Nikon Coolpix P610
An old bird.
 MERIKOTKA
 White-tailed sea eagle
 Haliaeetus albicilla
Nuori merikotka.
Rorvika, Norja, 26.8. 2015. Nikon Coolpix P610
An young bird.
 MERIKOTKA
 White-tailed Sea Eagle
 Haliaeetus albicilla
Vanha yksilö.
Kivineva, Vaala, 16.4. 2016. Nikon Coolpix P610
Old bird.
 MERIKOTKA
 White-tailed Sea Eagle
 Haliaeetus albicilla
Nuori yksilö etupihaltani.
Vuolijoki, Kajaani, 4.5. 2016. Nikon Coolpix P610
Young bird as seen from my front yard.
 MERIKOTKA
 White-tailed Sea Eagle
 Haliaeetus albicilla
Liminganlahti, Liminka, 14.5. 2014.

Aineiston luvaton käyttö kielletty. / Use of material without permission forbidden.
www.somerikko.net © Jarmo Moilanen 2018