NOKIKANA (alalaji australis)
 Common coot (s.sp. australis)
 Fulica atra australis
Taupo, Uusi-Seelanti, 2. 1999. JVC GR-SX1 video
 NOKIKANA (australis)
 Common Coot (australis)
 Fulica atra australis
Taupo, Uusi-Seelanti, 2. 1999. JVC GR-SX1 video

Aineiston luvaton käyttö kielletty. / Use of material without permission forbidden.
www.somerikko.net © Jarmo Moilanen 2018