KORPPI (kamtschaticus)
 Raven (spp. kamtschaticus)
 Corvus corax kamtschaticus
Kuva Oimjakon retkikunta
Tomtor, Itä-Siperia, Venäjä, 1. 1997.
Photo Oymjakon expedition

Aineiston luvaton käyttö kielletty. / Use of material without permission forbidden.
www.somerikko.net © Jarmo Moilanen 2018