LUMPARN

Lumparnin kraatteri on täyttynyt fossiilipitoisella kalkkikivellä. 

Läpimitta: 9 km (7-10 km)
Ikä: 530 - 1570 Ma
Sijainti: Ahvenanmaa
Koordinaatit: 60°08'20" N ja 20°07'30" E
Lumparn kraatteritietokannassa.

Sijainti

Kraatteri sijaitsee Ahvenanmaan saaren kaakkoiskulman täyttävän Lumparn nimisen lahden pohjassa. Lumparn on erittäin selväti nähtävissä kartoista ja ilmakuvista. Kraatterikuoppa sijoittuu täysin lahden sisälle.

Oikealla näkyy Lumparnin nykyisen kraatteripainanteen suurpiirteinen sijoittuminen merenlahden suhteen. Punainen rengas on läpimitaltaan 8 km. Törmäykseen liittyviä geologisia muodostumia on havaittavissa tätä laajemmalta alueelta Lumparnin rannoilla, joten kraatteri on alunperin ollut laajempi.

Löytyminen

Yhdysvaltalainen tutkija Glen Merrill esitti jo vuonna 1979 että Lumparn olisi meteoriittikraatteri. Ensimmäisenä tätä tukevista todisteita kirjoitti Nils-Bertil Svensson vasta vuonna 1992. Hän kertoi löytäneensä pirstekartioita rantakalliosta. Seuraavana vuonna Martti Lehtinen löysi 1960-luvulla kalkkikiven takia kairatuista kairasydämistä graniittisia breksioita ja niiden kvartsista selviä shokkilamelleja ja sueviittista kiveä. Lumparn varmistui näin törmäyskraatteriksi 1993.© Maanmittauslaitos ilmaiset aineistot (4/2014) taustakarttarasteri

Kraatteri

Lumparnin kraatteri on peittynyt kambri- ja ordoviikkikautisilla kalkkikivillä. Alue onkin ainoita paikkoja Suomessa josta löytyy mm. trilobiittien ja oikosarvisten fossiileja. Jäljellä olevan kraatterikuopan ääriviivat erottuu hiukan epämääräisenä pyöreänä rakenteena syvyysluotauksissa. Graniittisia breksioita löytyy Lumparnin rannoilta karttaan merkityn alueen ulkopuoleltakin. Niistä on vain löytynyt hyvin vähän shokkimetamorfoosin jälkiä. Lumparnin pirstekartiot taas jättää paljon toivomisen varaa. Eivät ole kovinkaan vakuuttavia osittain johtuen siitä että kallio on rapakivigraniittia jossa pirstekartiot ovat aina melko karkeita. Tietääkseni Lumparnilta on löydetty vain yksi varmuudella pirstekartioksi luettava lohkare. Muut havainnot Lumparnin pirstekartioista eivät ole vakuuttaneet ketään (Abels 2003).  

Lumparnin ikä 

Lumparnilta ei ole löydetty törmäyksessä syntyneitä sulakiviä jotta sille olisi voitu tehdä tarkka ikämääritys. Se mitä tiedetään on että rapakivigraaniittinen kallio johon törmäys on osunut on iältään 1570 Ma. Joten törmäys on sitä nuorempi. Kraatteriin on myös kerrostunut kalkkikiviä. Näissä kalkkikivissä on kambri- ja ordoviikkikautisia fossiileja. Fossiilitutkimuksissa kraatterin täytteenä olevien vanhimpien sedimenttien iäksi saatu noin 530 Ma (alempaa kambrikautta), mikä on samalla minimi-ikä törmäykselle. Tästä päädytään siis yli miljardin vuoden ikähaarukkaan 530 - 1570 Ma. Iäksi on esitetty noin 1000 Ma, mutta periaatteessa se voi olla mitä tahansa tuossa ikähaarukassa.

Kraatterissa on ilmeisesti kuitenkin niin vähän törmäyssyntyisiä kiviä että on luultavaa että kraatteri on huomattavasti alempaa kambrikautta vanhempi. Kartoista on hahmotettavissa laajempi kehärakenne joka viittaisi 12-18 km läpimittaan ja samalla korkeampaan ikään.

Lähteitä: